fbpx

eDødsbo

Forløbet i et dødsbo

Et forløb i trygge rammer.

punkter og frister – uddybet


 Dødsfald
Begravelse / bisættelse af den afdøde skal gennemføres.

Husk at gemme alle kvitteringer der vedrører begravelsen/bisættelsen, fra bedemanden, gravsten, blomster mm. – også hvis I har holdt noget efter begravelsen/bisættelsen. 

 

Skifteretsattest (efter 1 måned)
Ofte kan arvinger selv behandle et dødsbo, altså foretage en præcis opgørelse på formue og gæld – med eller uden professionel hjælp.

Dette kaldes for “et privat skifte”. Hvis du/I ønsker at skifte dødsboet privat, så skal du søge ved skifteretten om at få lov til at behandlet boet.

Skrifteretten vil indkalde til møde – ca. 4 uger efter dødsdagen.

En skifteretsattest er dit/jeres bevis for, at du/I må tage beslutninger på boets vegne – f.eks. sælge indbo, betale regninger mv.
Skifteretsattest modtages fra skifteretten ca. 1-2 uger efter anmodningen er indsendt. Denne attest skal I beholde og ikke smide ud.

Du kan læse mere om skifteretsattest her.


Overblik

Der skal laves et overblik over post, økonomi osv. 
Du/I skal sende en kopi af skifteretattesten til afdødes bank, for at få adgang til betaling af regning og netbank mv.
 


Åbningsstatus
(efter 6 måneder, må afleveres før)
Når I som arvinger har fået lavet et overblik over de forventede værdier og gæld, som den afdøde måtte have på dødsdagen, skal der laves en åbningsstatus. Denne skal laves efter betaling af begravelse, retsafgifter, evt. revisor-hjælp, istandsættelse af lejlighed mv. (alt sammen kan fratrækkes i boets værdier).

Alle arvinger til den afdøde skal underskrive åbningsstatussen, har I valgt at én arving som skal stå på papiret, så skal der vedlægges en originale skiftefuldmagt. Denne skal skal sendes i to eksemplarer til skifteretten, da det ene eksemplar bliver sendt videre til skattestyrelsen.


Afvikling
Oprydning og betaling af regninger, samt salg af aktiver som f.eks. bil, ejendom og aktier. Samt mulighed for aconto udlodning.

Husk at notere salgsprisen af de forskellige ting. Hvis ejendele gives til arvinger skal dette noteres, også relationen til arvingen. 

 


Skæringsdag
(max. 12 måneder efter, gerne tidligere)
Datoen hvorfra formuen opgøres og arven fordeles ud fra (kalder også opgørelsesdagen). Som arving bestemmer du skæringsdatoen – dog tidligst på dødsdagen og senest 12 måneder efter dødsdagen.

Skæringsdatoen kan have stor betydning, hvis boet er skattepligt, idet man får mulighed for et bofradrag på 6.100 kr. pr. måned, som kan reducere en evt. restskat.


Boopgørelse
(fristen er 15 måneder efter dødsdagen, må afleveres før)
Når alt gæld er betalt og ejendele/værdier er blevet solgt/givet til arvingerne, skal der laves en boopgørelse. Det er en oversigt over dødsboets samlede værdi.
Det er vigtigt at boopgørelsen bliver vist som et præcist regnskab, hvor der er overblik over:

  • Gæld der er indfriet (og til hvem)
  • Værdiers salgspris
  • Værdier som er er overtaget af arvinger
  • Indtægter og udgifter i boet fra dødsdagen til opgørelsesdatoen (f.eks. husforsikring, advokatbistand og lejeindtægt).

Indtægter eller udgifter i forbindelse med deling af det tidligere bo skal modtages eller betales af den, som har modtaget denne del af boet. Det kan f.eks.være en bil, hvor der skal betales forsikring og ejerafgift på – eller et hus, hvor der skal betales ejendomsskat og brandforsikring, eller hvis der er lejeindtægt fra et værelse.

Ved denne opgørelse vil I komme til at se, om boets værdi er over grænserne for boafgift og dødsboskat.

Hvis boets ejendele (og værdien her af) er blevet fordelt til de enkelte arvinger, skal dette beskrives i boopgørelse. Der er desuden krav om, at arvingernes tilhørsforhold til den afdøde skal beskrives.


Godkendelse & afslutning
(3-4 måneder efter boopgørelse)
SKAT og Skifteretten har godkendt privat skiftet.

 


Boafgift/arveafgift
(14 dage efter Skifterettens godkendelse)
Regning fra Skifteretten på hvad I skal betale i boafgift/arveafgift.

Har du spørgsmål, så sidder vi klar ved telefonen for at vejlede dig.

Som dødsborevisor hjælper og vejleder vi dig trygt gennem behandlingen af dødsboet.